Reglement Kort Geknipt 2009

 1. Enkel ingeschreven studenten in het academiejaar 2007-2008 of 2008-2009 van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) in België kunnen deelnemen aan de competitie.
 2. De naam van de regisseur geldt als referentie bij een inschrijving.
 3. De ingezonden werken mogen maximaal 12 minuten duren. De selectiecommissie kan in uitzonderlijk geval hiervan afwijken. Deze regel geldt niet voor documentaires die voor de docu-namiddag ingeschreven worden.
 4. De ingezonden werken mogen niet eerder geselecteerd zijn geweest tijdens vorige edities van Kort Geknipt. Ze moeten in het kader van de school en in de loop van de twee voorbije academiejaren gemaakt zijn.
 5. Alle genres zijn toegelaten: fictie, documentaire, videoclip, animatie…. Er zijn echter geen aparte prijzen per genre.
 6. Het werk wordt voldoende gefrankeerd opgestuurd naar volgend adres: Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Tav. Chris Burm, Boonhemstraat 1, 9100 Sint-Niklaas. De inzending van de film zelf moet de organisatoren bereiken uiterlijk op 6 september 2009.
 7. De maker dient zich in te schrijven via de website, www.kortgeknipt.be, en via deze al zijn gegevens doorgeven, samen met een still van de film.
 8. Ingezonden werken worden niet teruggestuurd en worden bewaard in het archief van het festival.
 9. Door werken in te zenden, verleent de maker het recht aan de organisatoren om beelden uit het betreffende werk te gebruiken als promotiemateriaal.
 10. Om voor selectie in aanmerking te komen moet een film Nederlands gesproken of in het Nederlands ondertiteld te zijn.
 11. Een ingezonden film moet een titelsequentie bevatten met een duidelijke vermelding naar de titel van het werk.
 12. De inzender verklaart dat hij/zij het auteursrecht bezit van het ingezonden werk en kan worden beschouwd als de enige auteur.
 13. De selectie gebeurt door een groep afgevaardigde studenten van de deelnemende academies.
 14. Enkel de geselecteerde werken worden vertoond op de festivalavond.
 15. Een jury, bestaande uit vakmensen, kiest uit de deelnemende werken één winnaar. Deze winnaar krijgt de FF-award uitgereikt, tezamen met een geldprijs van 250 €. De juryvoorzitter heeft in geval van ex aequo een doorslaggevende stem.
 16. De beslissingen van de jury kunnen niet aangevochten worden.
 17. Het publiek stemt voor de publieksprijs (ter waarde van 250 €). Elke toeschouwer mag maximaal 1 stem uitbrengen.
 18. In geval van overtreding van het reglement kan de inzending geweigerd worden.

Technische vereisten:

 1. De drager van het werk is MiniDV of DVCAM. Het beeldformaat is 4:3. Indien het originele formaat 16:9 is, dient het werk geletterboxed te worden naar 4:3.
 2. Audio moet 16 bits, 48 kHz zijn.
 3. Het werk moet voorafgegaan worden door een aftelsequentie van 10 seconden waarvan de laatste 2 volledig zwart. Direct na het laatste frame van het werk moeten er color bars verschijnen. Bij letterboxed werken moet de aftelsequentie en de color bars ook geletterboxed zijn.

Indien je werk niet aan de technische vereisten voldoet wordt het automatisch gediskwalificeerd.