Reglement Kort Geknipt 2008

 1. Enkel ingeschreven studenten in het academiejaar 2006-2007 of 2007-2008 van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) in België kunnen deelnemen aan de competitie.
 2. De naam van de regisseur geldt als referentie bij een inschrijving.
 3. De ingezonden werken mogen maximaal 12 minuten duren. De selectiecommissie kan in uitzonderlijk geval (omwille van de hoge kwaliteit van het werk bv.) hiervan afwijken.
 4. De ingezonden werken mogen niet eerder geselecteerd zijn geweest tijdens vorige edities van Kort Geknipt.
 5. Alle genres zijn toegelaten: fictie, documentaire, videoclip, animatie…. Er zijn echter geen aparte prijzen per genre.
 6. Het werk wordt voldoende gefrankeerd opgestuurd naar volgend adres: Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Tav. Chris Burm, Boonhemstraat 1, 9100 Sint-Niklaas. De inzending van de film zelf moet de organisatoren bereiken uiterlijk op 7 september 2008.
 7. De maker stuurt samen met de inzending zijn persoonlijke gegevens door: naam, adres, telefoon, e‑mailadres en de naam van de school waar hij is ingeschreven. Deze gegevens dient men ook door te geven via de website, samen met een still uit de film en een korte beschrijving.
 8. Ingezonden werken worden niet teruggestuurd en worden bewaard in het archief van het festival.
 9. Door werken in te zenden, verleent de maker het recht aan de organisatoren om beelden uit het betreffende werk te gebruiken als promotiemateriaal.
 10. De inzender verklaart dat hij/zij het auteursrecht bezit van het ingezonden werk en kan worden beschouwd als de enige auteur.
 11. De selectie gebeurt door een groep afgevaardigde studenten van de deelnemende academies.
 12. Enkel de geselecteerde werken worden vertoond op de festivalavond.
 13. Een jury, bestaande uit vakmensen, kiest uit de deelnemende werken één winnaar. Deze winnaar krijgt de FF-award uitgereikt, tezamen met een geldprijs van 250 €. De juryvoorzitter heeft in geval van ex aequo een doorslaggevende stem.
 14. De beslissingen van de jury kunnen niet aangevochten worden.
 15. Het publiek stemt voor de publieksprijs (ter waarde van 250 €). Elke toeschouwer mag maximaal 1 stem uitbrengen.
 16. In geval van overtreding van het reglement kan de inzending geweigerd worden.
 17. Technische vereisten:
  1. De drager van het werk is MiniDV of DVCAM. Het beeldformaat is 4:3. Indien het originele formaat 16:9 is, dient het werk geletterboxed te worden naar 4:3.
  2. Audio moet 16 bits, 48 kHz zijn.
  3. Het werk moet voorafgegaan worden door een aftelsequentie van 10 seconden waarvan de laatste 2 volledig zwart. Direct na het laatste frame van het werk moeten er color bars verschijnen. Bij letterboxed werken moet de aftelsequentie en de color bars ook geletterboxed zijn.
 18. Indien je werk niet aan de technische vereisten voldoet wordt het automatisch gediskwalificeerd.

Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht op het nummer 0477 600 735 (Jef Maes). Suggesties aan de deelnemers:

 1. Probeer de lengte van de aftiteling in overeenstemming te houden met de lengte van het werk. Eindig in de mate van het mogelijke met een volledig zwart frame. Probeer ervoor te zorgen dat het werk op het laatste frame eindigt in volstrekte stilte.
 2. Let op de audio-kwaliteit: als er dialoog in het werkstuk voorkomt moet deze liefst verstaanbaar zijn. Ondertiteling is geen afdoende optie. Test je werk in verschillende omstandigheden alvorens het in te sturen. Geluidsinstallaties kunnen verschillen.